ejercicios sinónimos transformar 12

Ejercicios Examen Transformar Sinónimos 12

Ejercicios Examen Transformar Sinónimos 12. Si tienes alguna inquietud recuerda contactarnos a través de nuestras redes sociales, o regístrate y déjanos un comentario en esta página. También puedes participar en el WhatsApp. Si usas Telegram  ingresa al siguiente enlace.

Ejercicios Examen Transformar Sinónimos 12

 1. ABSCESO
  • A. Ingreso
  • B. Pase
  • C. Subida
  • D. Salida
  • E. Flemón
 2. GENEROSO
  • A. Posesivo
  • B. Orgulloso
  • C. Dadivoso
  • D. Gravoso
  • E. Astuto
 3. LÍVIDO
  • A. Amoratado
  • B. Paralizado
  • C. Asustado
  • D. Liviano
  • E. Pálido
 4. FERACIDAD
  • A. Agresividad
  • B. Fertilidad
  • C. Instinto
  • D. Festividad
  • E. Alegría
 5. ALEVE
  • A. Leal
  • B. Felón
  • C. Ileso
  • D. Sucio
  • E. Alegre
 6. POSTERGAR
  • A. Despreciar
  • B. Posponer
  • C. Adelantar
  • D. Estimular
  • E. Adelantar
 7. FILOXERA
  • A. Pulgón
  • B. Amor
  • C. Fidelidad
  • D. Diosa
  • E. Algodón
 8. LÉXICO
  • A. Vocabulario
  • B. Semántica
  • C. Texto
  • D. Etimología
  • E. Tratado
 9. APOCALÍPTICO
  • A. Quimérico
  • B. Ilusorio
  • C. Real
  • D. Fantástico
  • E. Terrorífico
 10. TORTUOSO
  • A. Tierno
  • B. Sádico
  • C. Cruel
  • D. Solapado
  • E. Descuidado
 11. FILANTROPÍA
  • A. Profano
  • B. Misógino
  • C. Utópico
  • D. Estudioso
  • E. Humanista
 12. PROCELOSO
  • A. Borrascoso
  • B. Calmoso
  • C. Receloso
  • D. Sospechoso
  • E. Temeroso
 13. PRERROGATIVA
  • A. Consulta
  • B. Advertencia
  • C. Sinceridad
  • D. Gratitud
  • E. Privilegio
 14. DIPSÓMANO
  • A. Inmaterial
  • B. Ladrón
  • C. Beodo
  • D. Enloquecido
  • E. Espantado
 15. INDIGENCIA
  • A. Nativo
  • B. Tolerancia
  • C. Chisme
  • D. Pobreza
  • E. Comida
 16. HACINAR
  • A. Cocinar
  • B. Amontonar
  • C. Hornear
  • D. Arreglar
  • E. Atildar
 17. ESCUDRIÑAR
  • A. Extender
  • B. Desarrollar
  • C. Desplegar
  • D. Concluir
  • E. Esclarecer
 18. ENIGMA
  • A. Adivinanza
  • B. Fraude
  • C. Enemigo
  • D. Mago
  • E. Epidemia
 19. SAGAZ
  • A. Glandular
  • B. Juicioso
  • C. Floral
  • D. Cantoral
  • E. Mítico
 20. CALOLOGÍA
  • A. Estética
  • B. Musicalidad
  • C. Frugalidad
  • D. Sincronía
  • E. Silencio
 21. NECRÓPOLIS
  • A. Necrofilia
  • B. Acrópolis
  • C. Patología
  • D. Cementerio
  • E. Locación
 22. FULGIDO
  • A. Frialdad
  • B. Desilusión
  • C. Menudo
  • D. Esplendente
  • E. Paradójico
 23. BIBLIÓFILO
  • A. Amante de los libros
  • B. Exegeta
  • C. Bibliotecario
  • D. Calígrafo
  • E. Escritor
 24. MUNIFICENCIA
  • A. Generosidad
  • B. Municipal
  • C. Localidad
  • D. Lenidad
  • E. Severidad
 25. ABANDERADO
  • A. Zahorí
  • B. Tahúr
  • C. Paladín
  • D. Abad
  • E. Seguidor
 26. ABADÍA
  • A. Pueblo
  • B. Caserío
  • C. Villorrio
  • D. Urbe
  • E. Monasterio
 27. CACUMEN
  • A. Interpretación
  • B. Resistencia
  • C. Ingenio
  • D. Carácter
  • E. Talante
 28. SAGACIDAD
  • A. Inocencia
  • B. Modestia
  • C. Caridad
  • D. Ingratitud
  • E. Astucia
 29. CORAJE
  • A. Lucidez
  • B. Valentía
  • C. Criterio
  • D. Ánimo
  • E. Abulia
 30. SUBYUGAR
  • A. Aplacar
  • B. Soliviantar
  • C. Esclavizar
  • D. Embelesar
  • E. Amenazar
 31. FULGOR
  • A. Armonía
  • B. Ritmo
  • C. Resplandor
  • D. Brevedad
  • E. Error
 32. CICATERO
  • A. Estimulante
  • B. Amistoso
  • C. Altruista
  • D. Tacaño
  • E. Pedigüeño
 33. ALTANERO
  • A. Humilde
  • B. Sapiente
  • C. Arrogante
  • D. Elevado
  • E. Liliputiense
 34. ZÓCALO
  • A. Animal
  • B. Zaguán
  • C. Descampado
  • D. Llanura
  • E. Base
 35. OSADO
  • A. Impávido
  • B. Amilanado
  • C. Apenado
  • D. Intrépido
  • E. Alegrado
 36. COMEZÓN
  • A. Capacidad
  • B. Preparación
  • C. Adelanto
  • D. Abundancia
  • E. Prurito
 37. EXENTO
  • A. Irreal
  • B. Violento
  • C. Vacilante
  • D. Patente
  • E. Liberado
 38. ACERVO
  • A. Amargo
  • B. Patrimonio
  • C. Acre
  • D. Duro
  • E. Terrible
 39. SOMERO
  • A. Perspicaz
  • B. Superficial
  • C. Profundo
  • D. Furibundo
  • E. Calor
 40. SOLAZ
  • A. Esparcimiento
  • B. Asaz
  • C. Mendaz
  • D. Urbe
  • E. Capaz
 41. AMNISTÍA
  • A. Enemistad
  • B. Contrariedad
  • C. Perdón
  • D. Felicitación
  • E. Abismo
 42. ABOLENGO
  • A. Condición
  • B. Ralea
  • C. Festejo
  • D. Gratitud
  • E. Petulancia
 43. APÓSTATA
  • A. Religioso
  • B. Fiel
  • C. Renegado
  • D. Neófito
  • E. Agnóstico
 44. AHÍTO
  • A. Lleno
  • B. Hito
  • C. Ebrio
  • D. Signo
  • E. Flecha
 45. ABACERÍA
  • A. Abalo
  • B. Abanico
  • C. Abstruso
  • D. Inopia
  • E. Depósito
 46. AFORISMO
  • A. Aforo
  • B. Foro
  • C. Refrán
  • D. Mito
  • E. Historia
 47. FECUNDO
  • A. Facundo
  • B. Feroz
  • C. Fértil
  • D. Feliz
  • E. Felón
 48. FICTICIO
  • A. Auténtico
  • B. Irreal
  • C. Mendaz
  • D. Infructuoso
  • E. Ingenuo
 49. DESDEÑOSO
  • A. Despectivo
  • B. Dañino
  • C. Afectivo
  • D. Doloso
  • E. Perezoso
 50. TRANSCRIPCIÓN
  • A. Resumen
  • B. Sinopsis
  • C. Prístino
  • D. Manuscrito
  • E. Copia
 51. AVEZADO
  • A. Osado
  • B. Valiente
  • C. Intrépido
  • D. Experto
  • E. Salaz
 52. PÓSTUMO
  • A. Velorio
  • B. Entierro
  • C. Exhumación
  • D. Duelo
  • E. Posterior
 53. FRAGANTE
  • A. Aromático
  • B. Evidente
  • C. Hediondo
  • D. Farsante
  • E. Original
 54. FLEMÓN
  • A. Absceso
  • B. Favor
  • C. Objeción
  • D. Energúmeno
  • E. Beligerante
 55. COPIOSO
  • A. Plagiario
  • B. Repetido
  • C. Abundante
  • D. Minucioso
  • E. Largo
 56. IMPUGNAR
  • A. Propugnar
  • B. Atacar
  • C. Salvar
  • D. Perquirir
  • E. Ajustar
 57. SULFURADO
  • A. Enamorado
  • B. Enojado
  • C. Ignorante
  • D. Engañado
  • E. Atraído
 58. REGAÑO
  • A. Liberación
  • B. Nulidad
  • C. Engaño
  • D. Admonición
  • E. Capitulación
 59. ABORTADO
  • A. Vapuleado
  • B. Frustrado
  • C. Estimado
  • D. Encamotado
  • E. Nombrado
 60. CENCEÑO
  • A. Reflexivo
  • B. Flaco
  • C. Enigmático
  • D. Amistoso
  • E. Tímido
 61. BAZOFIA
  • A. Alegato
  • B. Opimo
  • C. Abulia
  • D. Crónica
  • E. Desecho
 62. EPÍTETO
  • A. Introducción
  • B. Monólogo
  • C. Confusión
  • D. Estruendo
  • E. Adjetivo
 63. BALDÓN
  • A. Oprobio
  • B. Predio
  • C. Plenilunio
  • D. Linaje
  • E. Venganza
 64. AFABLE
  • A. Elogiable
  • B. Eludible
  • C. Premiable
  • D. Factible
  • E. Sociable
 65. CALOLOGÍA
  • A. Agenesia
  • B. Intención
  • C. Causalidad
  • D. Felonía
  • E. Estética
 66. BRUMOSO
  • A. Nebuloso
  • B. Brillante
  • C. Atezado
  • D. Orgulloso
  • E. Odioso