Eland in de wachtkamer

Honden, katten, koeien, schapen, konijnen en kippen hebben de status van huisdier, maar voor bijvoorbeeld de cavia, vos, bruine beer en de eland is de toekomst nog ongewis. De dieren zullen in de zeer nabije toekomst te horen krijgen of zij op de zogeheten positieflijst huisdieren komen te staan.

«Niet alle dieren zijn geschikt om als huisdier te houden», aldus het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). «Ze zijn bijvoorbeeld beschermd, kunnen ziektes overdragen of zijn gevaarlijk. Ook is het voor het welzijn van sommige dieren gewoon beter om niet als huisdier gehouden te worden.»

Over ongeveer 160 diersoorten waarvan bekend is dat ze als huisdier worden gehouden, moet nog volgens een nieuwe methode beslist worden, weet het ANP.

De positieflijst huisdieren is een onderdeel van de Wet dieren. Naar verwachting verschijnen in 2015 ook zulke lijsten voor vogels en reptielen.